Loading...
نیمکت اینترنتی، سایت آموزشی، خبری و تحصیلی استاد، دانشجو و کارشناسان آموزشی
بازیابی رمز عبور

حساب دیفرانسیل و انتگرال (لیتهلد)

قیمت : 12,000 تومان

از كتابهای خوب برای بخش عمده‌ای از مخاطبان، به‌ويژه دانشجويان رشته‌های فنی ـ مهندسی و علوم‌پايه، كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال ليت‌ هولد است.

وضعیت: موجود

حساب دیفرانسیل و انتگرال (لیتهلد)

قريب به اتفاق استاداني كه درس رياضي عمومي 1و2 را به دانشجويان رشته‌هاي فني‌ـ مهندسي و علوم‌پايه درس مي‌دهند آن را تدريس كرده‌اند و يا دست كم خوب مي‌شناسند.
كتاب حاضر ترجمه‌اي است سليس و روان از آخرين ويرايش اين كتاب كه به‌وسيلة دو تن از سرشناس‌ترين استادان و مترجمان كتابهاي دانشگاهي به‌ويژه در موضوع حساب ديفرانسيل و انتگرال صورت گرفته است.
ترجمۀ كتاب در دو قسمت منتشر مي‌شود: قسمت اول شامل دو جلد است كه متناسب با درس رياضي عمومي 1 و قسمت دوم در يك جلد متناسب با درس رياضي عمومي 2 عرضه مي‌شود.
تعداد صفحات : ۴۶۰
شابک سیزده رقمی: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۱۵-۹
قطع کتاب : رحلی کوچک  وزن کتاب : ۱۰۴۴   گرم نوع جلد : نرم

۱۰. بردار و صفحه، خط، و رویه در فضا
۱.۱۰ بردار در صفحه
۲.۱۰ بردار در فضای سه بعدی
۳.۱۰ ضرب نقطه ای
۴.۱۰ صفحه و خط در R۳
۵.۱۰ ضرب برداری
۶.۱۰ رویه
مرور فصل ۱۰
۱۱. تابع بردار مقدار
۱.۱۱ تابع بردار مقدار و خم در R۳
۲.۱۱ حسابان تابعهای بردار مقدار
۳.۱۱ بردار مماس یکه و قائم یکه، و طول کمان به عنوان پارامتر
۴.۱۱ خمیدگی
۵.۱۱ حرکت خمیده خط
مرور فصل ۱۱
۱۲. حساب دیفرانسیل تابعهای با بیش از یک متغیر
۱.۱۲ تابعهای با بیش از یک متغیر
۲.۱۲ حد و پیوستگی تابعهای با بیش از یک متغیر
۳.۱۲ مشتق های جزئی
۴.۱۲ مشتق پذیری و دیفرانسیل کلی
۵.۱۲ قاعده زنجیری برای تابعهای با بیش از یک متغیر
۶.۱۲ مشتقهای جهتی و گرادیان
۷.۱۲ صفحه مماس و خط قائم بر رویه
۸.۱۲ فرایندهای تابع دو متغیره
۹.۱۲ ضرایب لاگرانژ
مرور فصل ۱۲
۱۳ انتگرال گیری چندگانه
۱.۱۳ مختصات استوانه ای و کروی
۲.۱۳ انتگرال دوگانه
۳.۱۳ کاربردهای انتگرال دوگانه
۴.۱۳ انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
۵.۱۳ انتگرال سه گانه
۶.۱۳ انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای و کروی
مرور فصل ۱۳
۱۴ آشنایی با حسابان میدانهای برداری
۱.۱۴ میدان برداری
۲.۱۴ انتگرال خمیده خطی
۳.۱۴ انتگرال خمیده خطی مستقل از مسیر
۴.۱۴ قضیه گرین
۵.۱۴ انتگرال رویه ای
۶.۱۴ قضیه دیورژانس گاوس و قضیه استوکس
مرور فصل ۱۴
پاسخ تمرینهای با شماره فرد
بخشهای تکمیلی
نمایه

 

ارسال نظر