Loading...
نیمکت اینترنتی، سایت مرجع آموزشی ایران
بازیابی رمز عبور

شرایط اعطای وام به دانشجویان دکتری

شرایط اعطای وام به دانشجویان دکتری

متقاضیان وام باید در مقطع تحصیلی قبل تسویه حساب و یا دفترچه قسط دریافت کرده و در سیستم صندوق رفاه، فارغ التحصیلی آنان ثبت شده باشد

دانشجویان مقطع دکتری روزانه رشته‌های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برای استفاده از وام ویژه دکتری در نیمسال دوم 94-93 باید دارای شرایط و مدارکی باشند.

دانشجویان دکتری برای دریافت وام باید امتحان جامع خود را گذرانده باشند و اسامی آنها در لیست ارسالی از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه باشد. هم چنین حداقل دو سال به فراغت از تحصیل آنها باقی مانده باشد. به دریافت‌کنندگان پژوهانه و دانشجویانی که بدهی معوقه (درمقاطع تحصیلی قبلی – اجاره بهاء خوابگاه) به صندوق دارند وام تعلق نمی‌گیرد.

هم چنین متقاضیان وام باید در مقطع تحصیلی قبل تسویه حساب و یا دفترچه قسط دریافت کرده و در سیستم صندوق رفاه، فارغ التحصیلی آنان ثبت شده باشد. در غیر اینصورت امکان درخواست وام مقدور نخواهد بود.

لازم است دانشجویان هنگام درخواست وام، دو سند تعهد محضری جدید با دو ضامن معتبر به همراه حکم کارگزینی ضامنین که کارمند رسمی یا پیمانی باشد، به همراه داشته باشند.

هم چنین باید فرم‌های درخواست وام را دریافت و تکمیل کنند و فرم آنها توسط استاد راهنما و مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده و معاون پژوهشی دانشگاه و اداره خوابگاه‌ها اتاق 110 ساختمان دانشجویی تائید شود و آن را به مسئول مربوطه تحویل دهند.

به نقل از روابط عمومی تربیت مدرس دانشجویان باید پرونده دانشجویی داشته و شماره حسابی از تجارت کارت جوان ارئه دهند.

اطلاعات تکمیلی:

جزئیات اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری
وام ویژه دانشجویان دکتریِ شاغل به تحصیل، بر اساس مصوبه وزارت علوم، منحصراً به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه‌های دولتی تعلق می‌گیرد و دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می‌توانند از این وام استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، وام ویژه دانشجویان دکتریِ شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور، با توجه به ضرورت حمایت از دوره‌های دکتری، کاهش دغدغه دانشجویان، ارتقاي بهره‌وری، بالا بردن سطح کیفی تحصیل، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت علمی نسل جوان به معاضدت با این دوره‌ها و افزایش انگیزه در جامعه دانشجويی در نظر گرفته شده است.

فهرست تأیید شده متقاضیان وام سالانه در دو نوبت (مهر و اردیبهشت) از طریق دانشگاه‌ها به صندوق رفاه ارسال می‌شود و در این راستا دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع می‌توانند برای استفاده از وام اقدام كنند.

متقاضیان در هر دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده از فرم‌های پیوست الف و ب رتبه‌بندی می‌شوند. امتیازات کسب‌شده مبنای انتخاب دانشجویان واجد شرایط خواهد بود و دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می‌توانند از این وام استفاده كنند.

نظارت و تأيید مراحل پرداخت بر اساس مستندات مورد تأئید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می‌گيرد و دریافت‌کننده وام پس از فراغت از تحصیل هیچ تعهدی بجز بازپرداخت وام، در برابر وزارت علوم یا دانشگاه نخواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، وزارت علوم پس از فراغت از تحصیل دانشجو، در ازاي پرداخت وام هیچ تعهد استخدامی و یا اداری برای دریافت کننده وام نداشته و در مورد جایابی دانش‌آموختگان طبق ضوابط مستقل خود عمل مي‌شود. همچنین نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در داخل دانشگاه‌ها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

    دانشجویان واجد شرایط

بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، دانشجویانی واجد شرایط هستند که ‌مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده طرح رساله دکتری را با موفقیت گذرانده باشند و ‌حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد. همچنین ‌موضوع رساله در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های اسناد بالادستی باشد.

متقاضیان، در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأئید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع 24 ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد. استاد راهنما مي‌تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، درخواست لغو اعطای وام را کند.

    دانشجویان فاقد شرایط

‌دریافت‌کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند، ‌دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیس‌های بین‌المللی، ‌مربیان، مستمری‌بگیران دستگاه‌ها و سازمان‌ها (اعم از دولتی یا خصوصی)، ‌افرادِ تحت پوشش نهادهايی نظیر بنیادملی نخبگان، صندوق حمایت از پ‍ژوهشگران و ... از جمله دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام هستند.

    نحوه ارزیابی

درخواست متقاضیان دریافت وام دکتری بر اساس سابقه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و موضوع رساله، امتیازبندی و تعیین اولویت می‌شوند که بر این اساس سابقه آموزشی دانشجو برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (بر اساس معدل کل مقطع) و برای دوره دکتری (بر اساس معدل کل دروس گذرانده شده، امتحان جامع و دفاع از پروپوزال) بررسی می‌شود و در زمینه مسایل پژوهشی نیز سابقه پژوهشی دانشجو شامل ‌مقالات با نمایه معتبر بین‌المللی، ‌مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی)، ‌مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها یا همایش‌های معتبر علمی، ‌تالیف، ترجمه کتاب و یا اثر ماندگار در زمینه رشته تخصصی دانشجو، ‌طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته و یا دارای نقش موثر در طرح‌های ملی، ‌ثبت اختراع مورد تأئید مراجع علمی کشور بررسی می‌شود.

    نحوه و میزان پرداخت وام دکتری

‌بر اساس اطلاعیه وزارت علوم،‌اعتبار موضوع این دستور العمل از محل ردیف‌های متمرکز صندوق رفاه دانشجویان و کمک‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ... تأمین خواهد شد و مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأئید، به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می‌شود. لذا ‌متقاضی پس از تأئید تخصیص وام، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام نماید.

به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان هستند.

همچنین ‌متقاضی موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت پیشرفت تحصیلی خود را که مورد تأيید دانشگاه مربوطه باشد، گزارش کند و ‌آغاز تخصیص وام، پس از دفاع موفق از پیشنهاده طرح رساله است. بر این اساس چنانچه دفاع نهايی، زود هنگام انجام پذیرد، بقیه مبلغ (تا سقف 24 ماه) به دانشجو پرداخت می‌شود و اگر دفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری نماید و در صورت انصراف دانشجو در میانه راه از تحصیل و اینکه در صورتی که استاد راهنمای وی و یا مراجع ذی‌ربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرائط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این دستورالعمل) متوقف می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه ‌پرداخت وام فقط برای دوره پژوهشی (حداکثر 24 ماه) و شامل مبلغ پنج میلیون ریال به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط این دستورالعمل و یا مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر احراز شرایط این دستورالعمل موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد:

* کاربردی و تقاضا محور باشد (به تأیید دفتر پژوهش‌های کاربردی معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد) مورد تأیید موسسه متقاضی/کارفرما باشد (قرارداد اجرای رساله و یا اجرای آن در قالب طرح پژوهشی بین موسسه متقاضی و دانشجو بسته شود).

تبصره: میزان وام (موضوع بند 9 فوق) قبل از آغاز هر سال تحصیلی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت و تصمیم هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره:وام مذکور در این دستورالعمل بصورت هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.

    نحوه و میزان بازپرداخت

بهره‌مندان از این وام ملزم هستند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وام‌های دریافتی اقدام نمایند.

همچنین ‌بازپرداخت وام یادشده ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد و‌ شروع اقساط برای دانش‌آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف شده‌اند، 9 ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، در صورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر ، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

‌دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هر گونه معرفی‌نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند.

بر این اساس ‌آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایای این وام که ازاعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف 9 ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند، در غیراینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.دانشگاه نیز موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نماید.‌ همچنین دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش‌آموختگان بهره‌مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری نماید.

‌تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات نیز منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود ومیزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی‌ها جمع ویکجا دفترچه اقساط صادر می‌شود.

تبصره : در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

‌در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خوادهدشد و‌میزان جریمه ﺗﺄخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبنای نرخ 12درصد به میزان قسط معوق اضافه می گردد.(مدت تعویق) ضربدر 12ضربدر (میزان قسط معوق) تقسیم بر 36000 مساوی با میزان کارمزد ﺗﺄخیر.

  • منبع: ایسنا و همشهری انلاین
  • تاریخ: چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 18:44
  • نویسنده: مدیریت
  • صفحه: اخبار
  • بازدید: 1403

نظرات

ارسال نظر

نیمکت اینترنتی

مشکلی دارید؟

تماس بگیرید

09120245731

تلگرام: @parvizzahed24

 

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی